สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี (๓ มิ.ย.๖๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.อ.ชินกรณ์ ใจกล้า ผกก.สภ.ลำสนธิ นำข้าราชการตำรวจ จำนวน ๓๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๖๒ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ณ หอประชุม อ.ลำสนธิ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐๐ คน เพื่อร่วมกิจกรรมดังนี้
๑.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๒.พิธีลงนามถวายพระพร
๓.กิจกรรม “จิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”

 

สภ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี (13 มี.ค.62) เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.สมาน บุญประสงค์ รอง ผกก.ป.ฯ ร.ต.ท.เทเวท เพ็ชรคง รอง สวฯ,ด.ต.ปราโมทย์ แจ่มจันทร์ ผบ.หมู่ฯร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2562 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับ จนท.ป่าไม้ หน.ส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด "ช้างไทย ช้างป่า ช้างซับลังกา ช้างคู่แผ่นดิน"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี (7 มี.ค.62) เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.ยุทธนา บุญเมือง ผกก.ฯ,พ.ต.ท.สมาน บุญประสงค์ รอง ผกก.ป.ฯ
ร.ต.อ.คนึงแง้นกลางดอน รอง สว.(ป.)ฯ หน.ชุด ชมส.พร้อม
ชุด ชมส.ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมธรรม..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
บ้านหนองประดู่ตอ ม.9 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี
ร่วมกับนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ,ส่วนราชการ ได้บรรยายให้ความรู้ด้านยาเสพติด,ด้านจราจร,ด้านอาชญากรรม และด้านอบายมุข บริการด้านตัดผมฟรี ปรึกษาด้านกฎหมาย รับแจ้งเอกสารหาย แจกคู่มือประชาชน

 

 

สภ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี (14 มี.ค.62) เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.สมาน บุญประสงค์ รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมด้วยชุด ชมส.(ปักกลด) ครูตำรวจ แดร์,อจ.เจริญศักดิ์ ทะนุก ผอ.รร.ชุมชนวัดจงโกฯและคณะครู ร่วมกิจกรรมพีธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ.โรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯ ในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด)