สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำสนธิ ( ประวัติ )
เดิมเป็นที่พักสายตรวจตำบลหนองรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม ผู้กระทำความผิด 5 ตำบล

1. ตำบลหนองรี 2. ตำบลกุดตาเพชร 3. ตำบลซับสมบูรณ์

4. ตำบลซับตะเคียน 5. ตำบลนาโสม 6. ตำบลหนองยายโต๊ะ

พ.ศ. 2510 ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจตำบลหนองรี

มีจ่าสิบตำรวจเห็นหัวหน้า

พ.ศ.2532ระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีมีอำนาจในการสอบสวน

พ.ศ. 2534 ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจกิ่งอำเภอ

ระดับสารวัตรเป็นหัวหน้า

พ.ศ. 2540 ระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี

พ.ศ. 2545 ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจอำเภอ

ระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้า จนถึงปัจจุบัน
 
       
   
 
             

สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

ไม่ได้รับความยุติธรรมในการดำเนินการอำนวย

ความยุติธรรม ถูกข่มขู่เอาชีวิตและทรัพย์สิน

ถูกข่มเหงรังแกแจ้งเบาะแสคนร้ายและยาเสพติด

08-9896-0616

     
 

พ.ต.อ.ศุภรัตน์ ธาระรูป
ผกก.สภ.ลำสนธิ

 
สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ 036 - 633387 , 036 - 633389 โทรสาร 036 - 633389
จัดทำโดยข้าราชการตำรวจลำสนธิ จังหวัดลพบุรี