มวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมสถานีตำรวจ
ทำเนียบข้าราชการตำรวจ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
 
                 
 
 
เจ้าหน้าที่ประจำวัน
เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ
                 
สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ 036 - 633387 , 036 - 633389 โทรสาร 036 - 633389
จัดทำโดยข้าราชการตำรวจลำสนธิ จังหวัดลพบุรี