มวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมสถานีตำรวจ
ทำเนียบข้าราชการตำรวจ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
เวรอำนวยการวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ลำดับ
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
วันที่ปฏิบัติ
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
1
พ.ต.อ.ศุภรัตน์ ธาระรูป
ผกก.สภ.ลำสนธ
13-14 กุมภาพันธ์ 2553
08987960616
สนธิ 1
2
พ.ต.ท.ดนัย กิมสูงเนิน
รอง ผกก.ปป.สภ.ลำสนธิ
20-21 กุมภาพันธ์ 25523
08198792476
ภ.สนธิ 2
3
พ.ต.ท.ณรงค์ อร่ามพงษ์
รอง ผกก.สส.สภ.ลำสนธิ
6-7,27-28 กุมภาพันธ์ 2553
0818542819
ภ.สนธิ 3

เวรอำนวยการในวันทำการและวันหยุุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
วันที่ปฏิบัติ
โทรศัพท์
1
พ.ต.ท.ธเนศวร ชาตินฤมาณ
สว.อก.สภ.ลำสนธิ
3,8,11,16,19-21,24 กุมภาพันธ์ 2553
08-9222-7444,
2
พ.ต.ท.ชัชพงศ์ ส้มเช้า
สว.สส.สภ.ลำสนธิ
1,4,9,12-14,17,22,25 กุมภาพันธ์ 2553
08-6889-6541
3
พ.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์
สวป.สภ.ลำสนธิ
2,5-7,10,15,18,23,26,28 กุมภาพันธ์ 2553
08-7368-4212
พนักงานสอบสวนเวร ( 16 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง28 กุมภาพันธ์ 2553)
 
ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
เวลา
วัน เดือน ปี ปฏิบัติ
โทรศัพท์
1
พ.ต.ท.สุทธิกร เจนสาริกิจ
พงส.(สบ 3)
08.00 - 08.00 น.
17,20,23,26 ก.พ. 2553
   08-1948-0379
   2 พ.ต.ท.วรชิต กอบกิจเกิดดี
พงส.(สบ 3)
08.00 - 08.00 น 18,21,24,27ก.พ. 2553    08-9156-6896
3
พ.ต.ต.พิทักษ์ กลิ่นหอม
พงส.(สบ 2)
08.00 - 08.00 น.
16,19,22,25,28ก.พ. 2553
08-4072-4172
 

เวรประจำการ 20 ( 16 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง28 กุมภาพันธ์ 2553 )

ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง /การปฏิบัติ
เวลา
วัน เดือน ปี ปฏิับัติ
1
พ.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์
สวป.ฯ (เวร 20 )
08.00 - 08.00
ของวันรุ่งขึ้น

17,19,21,23,25,27 ก.พ. 2553
2

 

ด.ต.ถาวร นันโต

ผบ.หมู่ ป..ฯ (เวร 20 )
08.00 - 08.00
ของวันรุ่งขึ้น
16,18,20,22,24,26,28 ก.พ. 2553
 
สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท.์ 0-3663-3387 , 0-3663-3389 โทรสาร. 0-3663-3389
จัดทำโดยข้าราชการตำรวจลำสนธิ จังหวัดลพบุรี